Ochrana osobních údajů

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Odpovědným a zároveň správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SARDIS TRADE s.r.o.  se sídlem na adrese Lermontovova 3, 811 05 Bratislava , Slovenská republika, identifikační číslo: 53995520, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislave, oddíl Sro, vložka č. 154675/B (dále jen „Prodávající“).

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: adresa pro doručování Palugyayho 40/1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

II. OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky, na základě samostatného souhlasu nebo oprávněného zájmu. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, adresa, platební údaje, telefon a e-mail. V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

III. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

B. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

V případě, že aktuálně jste zákazníkem Společnosti (například pokud jste učinili nákup nebo zaslali nám objednávku), může Prodávající použít Vámi poskytnuté údaje (pro účely oprávněných zájmů), k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Prodávajícího, pokud se z odběru newsletterů neodhlásíte.  V ostatních případech Vás Prodávající žádá o souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech Prodávajícího a o službách, akcích a propagačních kampaních Prodávajícího.

Odvolání takového souhlasu, resp. odhlášení zasílání tzv. newsletterů můžete provést kdykoli, za použití internetového odkazu, který je dostupný v každém newsletteru nebo prostřednictvím zprávy zaslané na adresu [email protected].

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi Vámi a Prodávajícím či provedení opatření Prodávajícím před uzavřením takové smlouvy. Mezi další důvody, proč Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje je, možnost spravovat Vaše uživatelské účty k službám, umožnění poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a dále z důvodu zajištění a zvyšování bezpečnosti.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zlepšování kvality služeb, vývoje nových produktů a služeb
  • provádění analýz a statistických měření
  • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
  • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích
  • zasílání marketingových sdělení

 

V. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi odvolán.

Po uplynutí výše uvedené doby jsou ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

VI. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě nutnosti předání za účelem plnění smlouvy, je v určitých případech potřebné spolupracovat i s jinými společnostmi, které plní úkoly pro Prodávajícího. Zejména se jedná o přepravní společnosti, se kterými má správce smluvní obchodní vztah.

V případě nutnosti předání za účelem realizace platby, jsou platební údaje předávané finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

Pro účely zasílání reklamních sdělení a reklamních materiálů, můžou být některé Vaše údaje předány externímu poskytovateli služeb v souvislosti s cílenou reklamou.

Pro účely analýzy a vyhodnocování statistických údajů na našich webových stránkách, analytické, anketní a CRM nástroje, primárně za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb. 

VII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo požadovat od Prodávajícího přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, která by měla být zapříčiněna zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má nárok kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Prodávající potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

VIII. COOKIES

Prodávající používá v rámci svých webových stránek tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Prodávající používá cookies hlavně z důvodu, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.

Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.

IX. BEZPEČNOST

Prodávající považuje bezpečnost osobních údajů zákazníků za jednu ze svých priorit, přičemž bezpečnost zajišťuje za použití technických a organizačních opatření. Veškeré údaje, které zákazník Prodávajícímu poskytne, jsou zpracovány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem.

Ke všem osobním údajům a s nimi spojeným databázím je omezený přístup. Přístup je umožněn pouze oprávněným osobám, které jsou vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

© 2022 Masiv24.cz - Všechna práva vyhrazena